Huurvoorwaarden Vakantiehuis de Geelgors

Algemeen:
1.1. Deze voorwaarden zijn bindend. Zowel voor verhuurder, als voor degene die een huurovereenkomst bij de verhuurder afsluit. Hierna te noemen de huurder.
1.2. De verhuurder verplicht zich contractueel de vakantiewoning ter beschikking te stellen, overeenkomstig de beschrijving ervan op de internetsite op het moment van reservering. Evidente afwijkingen t.a.v. deze beschrijving bindt de verhuurder niet.

Reserveren / Boeken:
2.1 Reservering van de vakantiewoning geschiedt via e-mail of telefonisch.

Huurovereenkomst:
3.1. Na reservering van een bepaalde periode, ontvangt u een factuur/huurovereenkomst. 
Controleert u a.u.b. goed of alle daarop vermelde gegevens kloppen. Indien dit niet het geval is, geeft u dit z.s.m. aan de verhuurder door. De factuur/huurovereenkomst dient ter bevestiging binnen zeven dagen na ontvangst ondertekend terug gestuurd te worden aan verhuurder.
3.2. In de huurovereenkomst zijn o.m. de volgende gegevens vastgelegd: factuurnummer, huurperiode, aantal personen, aankomst- en vertrektijd, huurbedrag (zijnde huursom en verplichte toeslagen), waarborgsom en betalingstermijnen.
3.3. Het accorderen van de huurovereenkomst betekent tegelijkertijd het accepteren door de huurder van de huurvoorwaarden, de huurinstructies die de huurder krijgt toegestuurd na reservering en het naleven van het parkreglement.

Prijzen:
4.1. Genoemde prijzen zijn bindend.
4.2. Huurder dient zelf voor een annuleringsverzekering te zorgen. Indien huurder verhinderd is het huis te huren in de periode vastgelegd in de huurovereenkomst, is de verhuurder geen restitutie verschuldigd.

Betalingsverplichting:
5.1. Indien u boekt binnen twee maanden voor aankomst, moet het gehele huurbedrag binnen veertien dagen na ondertekening worden voldaan.
5.2 Indien u boekt meer dan twee maanden voor aankomst, dient 50% van het huurbedrag binnen veertien dagen na ondertekening te worden voldaan. Het resterende deel van het huurbedrag, dient twee maanden voor aankomst te worden overgemaakt.
5.3  Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen komt de huurovereenkomst automatisch te vervallen zonder terugbetaling, noch willekeurige vergoeding door de verhuurder.

Waarborg:
6.1. De waarborgsom heeft voornamelijk een preventieve functie en dient ter dekking van eventuele schade aan de woning, zijn omgeving en zijn inboedel. Gaan schades het bedrag van de waarborg te boven, dan is de huurder verplicht een aanvullende betaling te doen. Huurder is zelf verantwoordelijk voor een aansprakelijkheidsverzekering (WA).
6.2. De huurder is aansprakelijk voor zijn/haar medehuurder(s) en voor eventuele gasten.
6.3. Indien de huurder onverhoopt schade toebrengt aan de gehuurde vakantiewoning, zijn omgeving of zijn inventaris, dient dit onmiddellijk aan de verhuurder gemeld te worden. 
De daarmee verband houdende reparatie- en vervangingskosten dienen onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed. De huurder kan nadien beroep doen op een eventueel door hem/haar afgesloten schadeverzekering. De hoofdhuurder is aansprakelijk voor de door hem/haar, door medehuurders of eventuele bezoekers veroorzaakte schade, ook wanneer deze na vertrek geconstateerd worden.
6.4. Wanneer schades direct gemeld worden, zoals voorgeschreven in 6.3., kan overleg met de verhuurder gepleegd worden. Wanneer schades na vertrek van de huurder worden geconstateerd, zal deze zich moeten neerleggen bij de uitspraak van de verhuurder.
6.5. Evidente gebreken aan de woning of zijn inventaris dienen, binnen twee uur na het betrekken van de vakantiewoning, aan verhuurder gemeld te worden. De eindcontrole wordt door de verhuurder na uw vertrek gedaan.
6.6. De waarborgsom wordt binnen veertien dagen na uw vertrek, onder aftrek van eventuele kosten/schades, gerestitueerd.

Aantal Personen / Huisdieren:
7.1. Huisdieren zijn niet toegestaan. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder terugbetaling noch willekeurige vergoeding.
7.2. Het maximum aantal huurders van twee personen, mag in geen geval overschreden worden. Bij overschrijding wordt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden beschouwd en wordt de toegang tot de vakantiewoning geweigerd zonder terugbetaling noch willekeurige vergoeding.

Aankomst- en Vertrektijden:
8.1. De in de huurovereenkomst genoemde aankomst- en vertrektijden dienen te worden nagekomen.
8.2. Wanneer de huurder op een andere tijd dan vermeld in de huurovereenkomst wenst te arriveren of te vertrekken, dient hij/zij dit tenminste drie dagen voor aankomst bij de verhuurder aan te vragen.
8.3. Bij het overschrijden van de vertrektijd kan een aansluitende huurperiode in rekening gebracht worden, met alle eventuele claims en daaruit voortvloeiende kosten van volgende huurders.

Huisregels:
9.1. Na iedere huurperiode doen wij de controle en vullen de inventaris weer aan. Normaal gesproken moet de inventaris in orde zijn. Mocht dit niet het geval zijn, dan verzoeken wij u binnen twee uur na aankomst ons hiervan op de hoogte te brengen. Uiteindelijk bent u bij vertrek weer verantwoordelijk voor een correcte oplevering.
9.2. Buiten vuur stoken is ten strengste verboden.
9.3. U bent met vakantie. Bezorg uw buren geen overlast en houdt u zich a.u.b. aan het parkreglement.
9.4. Gooi a.u.b. geen maandverband en/of tampons, of vochtige toiletdoekjes door de wc. Toilet en riolering raken hierdoor verstopt.
9.5  Roken is niet toegestaan in het vakantiehuis.

Oplevering:
10.1. Bij vertrek dient u het huis schoon en netjes op te leveren:
 Alle meubilair op zijn oorspronkelijke plaats terug te zetten.
 De prullenbakken en vuilnisbak leeg te maken en alle huisvuil in dichtgeknoopte vuilniszakken in de container te deponeren.
 Pannen, servies, bestek etc., maar ook keukenapparaten en oven dienen schoon te zijn en op hun plaats opgeborgen.
 De dekens en kussens op de bedden op te vouwen zoals u ze bij aankomst aantrof.
 De thermostaat van de CV op 10 graden te zetten.
 Leeg glas in een glascontainer in een van de omliggende dorpen te deponeren.
 Buitentafels en -stoelen op de oorspronkelijke plaats te zetten.  
 De sleutels in het kluisje te deponeren en het kluisje te sluiten.
Wanneer u op bovengenoemde punten in gebreke blijft, zal dit worden verrekend met de waarborgsom.

Aansprakelijkheid Verhuurder:
11.1. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, ongevallen of schade, welke zijn ontstaan tijdens het verblijf in de vakantiewoning en op zijn terrein.