Parkreglement

Dit gedeelte van het parkreglement bevat gedragsregels en is opgemaakt voor de huurders en recreanten van een kavel op bospark "De Vliegden”. Deze regels zijn bedoeld om de rust en veiligheid op het bospark te waarborgen:


1.    Geluid van radio en andere geluidsdragers mogen andere recreanten op het bospark niet storen.

2.    Het zich onbevoegd bevinden op andermans kavel is niet toegestaan.

3.    Honden moeten aangelijnd zijn buiten uw eigen kavel en indien zij hun behoefte op het park doen, dient dit onmiddellijk verwijderd te worden.
4.    Bezoek is toegestaan, mits deze gasten geen overlast bezorgen.

5.    Na 22.00 tot 8.00 uur dient stilte in acht genomen te worden.

6.    Het aanprijzen van waren en het bedrijven van handel is niet toegestaan.

7.    Motorvoertuigen, scooters et cetera mogen slechts in één richting stapvoets rijden op het bospark (10 km p/u). Het voeren van felle verlichting is verboden..

8.    Het is verboden auto's of andere gemotoriseerde voertuigen te parkeren langs de weg of op de kavel van een een andere eigenaar. Er mag alleen geparkeerd worden op de kavel van de verhuurder of op het parkeerterrein voor bezoekers.
9.   In de vuilcontainer mag alleen normaal keukenafval en plastic gestort worden en absoluut geen grof vuil, zoals huisraad en tuinafval. Glas gaat in de glascontainer.
10. Het gebruik maken van machines is op zondag niet toegestaan. 

11. Het is verboden om vuur te stoken of aan te leggen in de open lucht. Het verbod geldt niet voor kaarsen, fakkels, vuurkorven, terrashaarden of barbecue. Dit mag uiteraard geen brandgevaar, hinder of overlast voor de omgeving opleveren. ook mogen er geen brandende of smeulende voorwerpen van het vuur op de grond terechtkomen.

12. Het afsteken van vuurwerk, ook siervuurwerk op het park is niet toegestaan.