Parkreglement

Dit gedeelte van het parkreglement bevat gedragsregels en is opgemaakt voor de huurders en recreanten van een kavel op bospark “De Vliegden”. Deze regels zijn bedoeld om de rust en veiligheid op het bospark te waarborgen:


1.    Geluid van radio en andere geluidsdragers mogen andere recreanten op het bospark niet storen.

2.    Het zich onbevoegd bevinden op andermans kavel is niet toegestaan.

3.    Huisdieren horen aangelijnd te zijn buiten uw eigen kavel.

4.    Bezoek is toegestaan, mits deze gasten geen overlast bezorgen.

5.    Na 22.00 uur dient stilte in acht genomen te worden.

6.    Het aanprijzen van waren en het bedrijven van handel is niet toegestaan.

7.    Motorvoertuigen, scooters et cetera mogen slechts stapvoets rijden op het bospark (5 km p/u). Het voeren van felle verlichting is verboden.

8.    Huurders en bezoekers dienen te parkeren op de kavel van de verhuurder/eigenaar of op de daartoe bestemde algemene parkeerplaats.

9.    Tenten en toercaravans worden niet toegelaten op het bospark en mogen niet op een kavel van de verhuurder staan. 

10.  In de vuilcontainer mag alleen normaal keukenafval gestort worden en absoluut geen glas en grof vuil, zoals huisraad en tuinafval.
11.  Het gebruik maken van machines is op zondag niet toegestaan.